vintage denim remake by rara

c0220804_1331886.jpg

c0220804_1331960.jpg

c0220804_1332083.jpg

c0220804_1332132.jpg

c0220804_1332390.jpg

c0220804_1332484.jpg

c0220804_1332589.jpg

c0220804_1332747.jpg

c0220804_1332896.jpg

c0220804_1332915.jpg


rara handmade store
TEL/FAX(086)697-5058
by mr-rara | 2012-10-27 01:26
<< rara handmade bag 60s box shrit r... >>